Tuy Phước Tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ”

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngày 18/11/2020, Ủy ban Hội […]

Chi tiết

XÂY DỰNG ĐẢNG – VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng kết hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới, với những thành công, kinh nghiệm về xây dựng Đảng. Trước yêu cầu mới hiện nay, cần phải tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn […]

Chi tiết

Huyện đoàn Phù Mỹ tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Chiều ngày 18/9/2020, tại hội trường Huyện đoàn, Huyện đoàn đã tổ chức triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên  với sự […]

Chi tiết

Tuy Phước: Hội nghị tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng ngày 18/9/2020, tại Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phước tổ chức Hội nghị tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm […]

Chi tiết

Hành trình về với dòng lịch sử của thiếu nhi tp. Quy Nhơn

Khác với những giờ học truyền thống với sách giáo khoa. Bài giảng điện tử hay bảng, phấn. Phương pháp học lịch sử địa phương tại các di tích lịch sử. Chiều nay, ngày 11/9/2020, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Bảo tàng Bình […]

Chi tiết

Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của […]

Chi tiết

Phải quan tâm đến mọi người hơn

Hội trường Đảng Nguyễn Ái Quốc còn ở căn cứ kháng chiến Việt Bắc, một lần Bác Hồ đến dự lễ bế giảng của trường. Xuống thăm nhà bếp, Bác thấy làm cỗ có vẻ linh đình, Bác nói với đồng chí phụ trách trường: “Này, bế mạc, chứ không phải “bế bụng” đâu nhé! […]

Chi tiết

“Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”

Năm nào cũng thế, đến ngày Tết Ðộc lập, lòng người lại bồi hồi xúc động khi nghĩ về thời khắc khai sinh của đất nước. Và, thêm một lần thấm thía sức mạnh của toàn dân tộc giữa hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thử thách. Chỉ trong hơn một tuần lễ (ngày 23 […]

Chi tiết