Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn vinh dự nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 12/5/2019 tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn vinh dự là 1 trong 15 tập thể tiêu biểu được nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có thành tích suất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn với đặc thù đa số là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII cán bộ, đảng viên tại chi bộ luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Chi ủy Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm; chỉ đạo các tổ đảng tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ.
Hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm và triển khai đến các tổ đảng, đảng viên; hướng dẫn 100% đảng viên trong chi bộ nộp bản cam kết phấn đấu, rèn luyện hàng năm, đăng ký chấp hành tốt quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ đã đề ra những nội dung, nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ Đảng viên trong Chi bộ, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào cuộc sống, vào công tác thường nhật của từng đảng viên trong Chi bộ. Căn cứ vào nội dung chuyên đề hàng năm và tình hình thực tế của Chi bộ, cấp ủy Chi bộ đã linh hoạt triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và xác định đây là việc làm quan trọng, thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng tại chi bộ.
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt hàng tháng, trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; qua đó, đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt chuyên đề, cho đảng viên và cán bộ quần chúng tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Tại các cuộc họp của chi bộ, cán bộ, đảng viên tại Chi bộ đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, cán bộ về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Chi bộ luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của cấp ủy và mỗi đảng viên, gắn “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xác định phương hướng phấn đấu, cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể Chi bộ. Chi bộ đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ vững mạnh xuất sắc.

Trả lời