Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam trường Quốc Học Quy Nhơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên

Chiều ngày 28/01/2019, Ủy ban Hội trường Quốc Học Quy Nhơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam trường Quốc Học Quy Nhơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội thành phố chọn làm điểm khối trường học cấp thành phố.
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban Hội trường nhiệm kỳ qua. Trong đó, công tác Hội và phong trào thanh niên trường Quốc Học Quy Nhơn đã được triển khai toàn diện, có hiệu quả và không ngừng được củng cố và phát triển về mọi mặt. 03 năm qua, Ủy ban Hội trường đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp… đảm nhận thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên phát huy được tính chủ động, sáng tạo của hội viên thanh niên; thành lập, duy trì hoạt động nhiều mô hình CLB đội nhóm theo sở thích, học thuật. Đông đảo hội viên thanh niên của trường tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, huởng ứng phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…
Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lý tưởng cách mạng cho hội viên thanh niên. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ.
Trên cơ sở những ưu, khuyết điểm đó Đại hội đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu và đề ra các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương Ủy ban Hội trường khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 17 anh, chị. Hiệp thương cử anh Phạm Xuân Hiếu vào chức danh Chủ tịch và anh Đặng Trí Tài vào chức danh Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường Quốc Học Quy Nhơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 trực tiếp tại Đại hội.

VĂN HÒA – THÀNH ĐOÀN QUY NHƠN

Trả lời