Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 130 QĐ/TWĐTN-BTC ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Xét tuyển viên chức

de-an-130-phan-1

de-an-130-phan-2

Trả lời