Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng đất Võ”

Hoạt động Đoàn

Ngày 07/7/2019 tại khách sạn Thanh Bình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các phòng, trại thuộc Công an tỉnh tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng đất Võ”, trong Ngày hội có hơn 230 Đoàn viên thanh niên tham hiến máu tình nguyện, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an cách mạng trong lòng nhân dân. Trước đó, tối ngày 06/7/2019 Công an tỉnh đã cử 200 đoàn viên thanh niên tham dự và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối Chương trình Gala “Giọt máu hồng đất Võ” và Tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia định hiến máu tình nguyện lần thứ XVI – năm 2019.

Phương Tâm – Văn phòng Đoàn

Trả lời