Đoàn trường Cao đẳng Y tế tổ chức Hội nghị học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị sửa đổi

Tin tức 2017

Ngày 16/10, tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị sửa đổi cho 300 đoàn viên là ủy viên BCH các Liên chi đoàn, Chi đoàn, ĐVTN trong nhà trường.

Việc tổ chức Hội nghị học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị sửa đổi được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong đầu năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị đã triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho cán bộ đoàn và ĐVTN. Cũng tại Hội nghị đã triển khai 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi và tiến hành kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành các bài học Lý luận chính trị qua bộ câu hỏi trắc nghiệm.

 Thanh Nguyên – Đoàn trường Cao đẳng Y tế

Trả lời