Đoàn xã Mỹ Chánh Tây đảm nhận thực hiện công trình thanh niên năm 2019

Hoạt động cơ sở

Nhằm thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc cùng xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn xã Mỹ Chánh Tây đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã để đảm nhận thực hiện công trình thanh niên đổ sân bê tông Nhà văn hóa thôn Trung Hiệp.
Trong 02 ngày ra quân thực hiện công trình, Đoàn xã đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng góp 30 ngày công, đổ bê tông với diện tích 240m2 với tỉnh kin phí thực hiện 12,5 triệu đồng.
Hoạt động không chỉ đem lại cảnh quan sạch đẹp cho nhà văn hóa mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ xã nhà.

THẾ HIỆP – HUYỆN ĐOÀN PHÙ MỸ

Trả lời