“Đoàn viên thanh niên trong thời đại mới” - Tuổi trẻ Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định
12:36 +07 Thứ tư, 24/01/2018

“Đoàn viên thanh niên trong thời đại mới”

Thứ ba - 05/09/2017 15:56
Trải qua 86 năm thành lập, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, kiên quyết phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi nơi khó khăn gian khổ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; truyền thống đoàn kết, gắn bó, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; truyền thống ham học hỏi, ham hiểu biết, tự mình nâng cao trình độ học vấn, chính trị và năng lực chuyên môn.
Tham gia xây dựng nông thôn mới

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Vậy trong thời đại mới như hiện nay, một đoàn viên thanh niên chân chính cần có những phẩm chất gì để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống của Đoàn, chung tay cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần phải hiểu rõ vị trí và vai trò của Đoàn viên thanh niên trong thời đại mới là gì.

 Sinh thời, Bác Hồ từng khẳng định thanh niên là “rường cột nước nhà” là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội. Năng động, sáng tạo họ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Như chúng ta được biết đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

 Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 Thứ nhất, đoàn viên thanh niên cần có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Đất nước ta đang trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả nhưng lại đang thiếu lực lượng lao động có tay nghề cao để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, nguồn cung lao động có tay nghề cao ở Việt Nam chưa đáp ứng được cầu của thị trường. Đặc biệt đối với những ngành quan trọng, công nghệ cao, chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo nghề là rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy thanh niên phải có trình độ chuyên môn và tay nghề cao để đáp ứng sự phát triển của đất nước đặc biệt trong thời kì hội nhập như hiện nay. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới thì việc đòi hỏi tay nghề và sức cạnh tranh ngày càng tăng. Mỗi chúng ta sinh ra có một khả năng riêng và hãy tự chọn cho mình một ngành nghề yêu thích. Với sự yêu thích cộng với sự nỗ lực chúng ta sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn đóng góp một chút sức trẻ của mình vào sự phát triển của đất nước.

     Thứ hai, đoàn viên thanh niên cần có đạo đức và lối sống trong sáng. Như Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là tài và đức. Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời giạ đình, bạn bè, giai cấp và dân tộc. Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi củà người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn là kẻ phá hoại. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn. Chúng ta hãy nhìn xem những tệ nạn xã hội hiện nay phần lớn bắt nguồn từ đạo đức và lối sống không tốt của mỗi con người. Mỗi đoàn viên thanh niên là lực lượng cực kì quan trong trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước cần phải có ý thức nâng cao được đạo đức và lối sống của bản thân. Chỉ khi có một cái tâm vững, thì chúng ta mới có thể làm một điều gì tốt cho xã hội.

Thứ ba, đó chính là sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong bài viết Sức khỏe và thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Như vậy, bất kỳ hoạt động nào của con người (hoạt động thể chất và hoạt động tinh thần) đều cần một nền tảng sức khỏe tốt. Khi có sức khỏe, con người có thể thực hiện được mọi điều mình mong muốn. Nhưng khi không có sức khỏe, con người rất khó thực hiện được công việc của mình. Mặt khác, sức khỏe chính là nền tảng quan trọng để tạo nên sự phát triển của xã hội. Khi có sức khỏe, con người có thể thực hiện những hoạt động cá nhân và hoạt động xã hội có hiệu quả. Đó chính là cơ sở hàng đầu giúp cho sự mỗi người tự khẳng định mình trong xã hội. Vì vậy, họ có thể đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước. Đoàn viên thanh niên cũng vậy, để giải quyết một vấn đề thực sự hiệu quả thì cũng cần một sức khoẻ tốt. Sức khỏe ở đây không chỉ là về thể chất mà còn về tâm hồn, một thể trạng thật sự thoải mái để có thể phát huy được toàn bộ khả năng của bản thân.

Ngoài những phẩm chất ở trên thì còn một phẩm chất mà mỗi đoàn viên thanh niên cần phải có, đó là lòng yêu quê hương đất nước và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ có cần lòng yêu nước nồng nàn bắt nguồn từ trái tim thì mọi thứ chúng ta làm sẽ luôn hướng về một mục đích chung đó là làm sao cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Lòng nhiệt huyết là vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ. “Không một trận đấu quan trọng nào bạn có thể chiến thắng mà không có lòng nhiệt huyết”. Chỉ cần có lòng nhiệt huyết và giữ cho ngọn lửa đó liên tục bùng cháy trong chúng ta thì chúng ta sẽ dám nghĩ, dám làm sẵn sàng đương đầu với moị thử thách chông gai để hoàn thành tốt mọi công việc, mọi công việc được giao, cũng là một phần đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.

  Để đạt được những tiêu chí và các phẩm chất trên đòi hỏi bản thân đoàn viên thanh niên cần:

  Thứ nhất, phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng…

Thứ hai, cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

Thứ ba, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thứ tư, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia các thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ năm, thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo.
Còn đối với bản thân cũng đang cố gắng học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tu dưỡng lý tưởng chính trị đạo đức, tạo cho mình một lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ thể chất, tinh thần và giữ ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn bùng cháy trong trái tim. Để hiện tại cũng như tương lai có thể đóng góp một phần nào đó vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, đáp ứng nhu cầu của đất nước và thời đại, và luôn gắn liền với khẩu hiệu hành động của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 

Tác giả bài viết: Hồng Bổn - Văn phòng Tỉnh đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Tin mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 2376

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 105153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5066714

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822745 - Fax: (056) 3822745 - Email: tinhdoan_binhdinh@yahoo.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh - Bí thư Tỉnh đoàn
Xem bản: Desktop | Mobile