Tên / Số / ký hiệu : 33 QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

Công khai tài chính năm 2017 và dự toán năm 2018

Ngày ban hành 28/12/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy