Tên / Số / ký hiệu : 06-HD/HĐĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Vì bạn”

Ngày ban hành 26/11/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Công tác Thiếu nhi
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội đồng Đội tỉnh
Tải về máy