Tên / Số / ký hiệu : 06-KH/HĐĐ
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2022

Ngày ban hành 02/11/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Ban Công tác Thiếu nhi
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội đồng Đội tỉnh
Tải về máy