Tên / Số / ký hiệu : 08-HD/HĐĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Bảng điểm xét phân loại Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành 29/11/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Công tác Thiếu nhi
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội đồng Đội tỉnh
Tải về máy