Tên / Số / ký hiệu : HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Về việc / trích yếu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019)

Ngày ban hành 28/12/2018
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Ban Thanh niên Trường học
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Tải về máy