Tên / Số / ký hiệu : 23-HD/TĐTN-TCKT
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Ngày ban hành 20/02/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy