Tên / Số / ký hiệu : 128-KH/TĐTN-TCKT
Về việc / trích yếu

Mẫu Báo cáo kết quả Ngày đoàn viên 2019

Ngày ban hành 20/02/2019
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy