Tên / Số / ký hiệu : 28-HD/TĐTN-PT
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Về việc thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019

Ngày ban hành 13/05/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Lương Đình Tiên
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy