Tên / Số / ký hiệu : Số: -BC/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019

Ngày ban hành 05/07/2019
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy