Tên / Số / ký hiệu : 05 /TL-MTTW-BTT
Về việc / trích yếu

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020

Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Thể lệ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy