Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2019

Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 08/6/2019, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm lần thứ 2 năm 2019.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019, mang ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tình thần tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ 02 đơn vị, nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ việc cứu người. Tại Ngày hội đã thu được 150 đơn vị máu, trong đó số đơn vị máu 350ml chiếm hơn 50%.
Hoa Mận – Đoàn Khối

Trả lời