Quy Nhơn: Tổ chức chương trình tuyên truyền măng non

Hoạt động Đội
Đội tuyền truyền măng non của TH Ngô Mây biểu diễn

Thực hiện chương trình công tác Đội và pohong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, chiều ngày 26/11/2018, Hội đồng Đội thành phố Quy Nhơn phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền măng non với chủ đề “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh” tại 02 đơn vị trường Tiểu học Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, tăng cường sự tham gia của trẻ em, góp phần đẩy mạnh cáchoạt động tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về dinh dưỡng học và vận động vì sức khỏe tương lai trong thiếu nhi và cộng đồng. Thông qua đó giáo dục ý thức nâng cao sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng cho thiếu nhi nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, Kêu gọi gia đình và cộng đồng có những hành động và biện pháp thiết thực để nâng cao ý thức bổ sung dinh dưỡng, vận động vì sức khỏe.

Với hình thức sân khấu hóa, các đội tuyên truyền của các đơn vị chuyển tải thông điệp dinh dưỡng học đường “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh” đến toàn thể thiếu nhi trong Liên đội.

Văn Hòa – Thành đoàn Quy Nhơn

Trả lời