Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Tuy Phước

Hoạt động cơ sở

Ngày 2/12/2018, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tuy Phước tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện. Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Tuy Phước được thành lập với 5 thành viên, hoạt động theo Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Quy chế tổ chức hoạt động do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tuy Phước ban hành.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng, đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên yếu thế, kém cơ hội phát triển có môi trường giải trí lành mạnh, vui chơi sinh hoạt và hoạt động công tác xã hội. Từ đó góp phần nâng cao tri thức, phát huy tiềm năng của thanh niên khuyết tật trên địa bàn huyện với tinh thần “Tương thân tương ái -Lá lành đùm lá rách”, tạo cơ hội cho người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật trên địa bàn huyện nói riêng vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nguyễn Bảy Huyện đoàn Tuy Phước

Trả lời