Thị đoàn An Nhơn phối hợp tổ chức Diễn đàn Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2019

Hoạt động Đội

Ngày 7/8/2019, Thị đoàn An Nhơn phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã và Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình Diễn đàn
Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2019 tại 02 đơn vị Nhơn Thọ và Nhơn An với sự tham hơn 250 ĐVTTN tại 02 đơn vị. Tại chương trình, các em ĐVTTN được nghe Anh Phan Bá Hương – Thạc sỹ tâm lý học, giảng viên Trường Cao đẳng Bình Định  tuyên truyền về cách nhận biết các trường hợp, các hình thức xâm hại tình dục ở trẻ em, những kiếm thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Qua diễn đàn đã tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu nhi các kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng để phòng, chống xâm hại tình dục.
Quỳnh Sa – Thị đoàn An Nhơn

Trả lời