Tỉnh đoàn khởi công đường Bê tông nông thôn tại xã Phước Quang

Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 9/3/2019, Tỉnh đoàn đã phối hợp khởi công đường Bê tông nông thôn tại xã Phước Quang huyện Tuy Phước.

Công trình có tổng chiều dài là 900m, trị giá 450 triệu đồng, trong đó các bạn ĐVTN và bà con nhân dân tại địa phương đóng góp 200 ngày công để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con nhân dân lưu thông tốt hơn. Qua đó, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng nông thôn mới.

BAN TUYÊN GIÀO TỈNH ĐOÀN

Trả lời