Trung ương Đoàn làm việc tại Bình Định về giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế giai đoạn 2018 – 2022

Hoạt động Đoàn
Quang cảnh tại buổi làm việc

Sáng ngày 23/4/2018, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định về kết quả hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế giai đoạn 2012 – 2017 và lấy ý kiến trong đoàn viên, thanh niên về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 – 2022.

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Đặng Đức Chiến – Phó Trưởng ban Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn cùng các đồng chí trong đoàn công tác. Đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Bí thư đoàn xã, phường và thanh niên làm kinh tế trong toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế giai đoạn 2012 – 2017, cụ thể như: hiện nay, trong toàn tỉnh có hơn 893 mô hình thanh niên làm kinh tế, 135 Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với 560 thành viên tham gia để thuận tiện cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp giao lưu, giải đáp thắc mắc và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế hiệu quả; từ nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập 205 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 225.456 triệu đồng, giải quyết việc làm cho gần 6.984 hộ vay; từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn đã hỗ trợ cho 19 dự án sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả với số vốn 1.530,5 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 297 thanh niên; đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã huy động nguồn xã hội hóa thành lập “Quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp”, hiện nay đã giải ngân cho vay 07 dự án phát triển kinh tế của thanh niên với tổng số vốn 1,4 tỷ đồng, qua đó giúp ĐVTN phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Tham gia tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Bí thư đoàn xã, phường và thanh niên làm kinh tế cũng đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; đồng thời các đồng chí cũng kiến nghị, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, định hướng phát triển các sản phẩm và cách thức xây dựng các mô hình kinh tế trong đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Đức Chiến – Phó Trưởng ban Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Bình Định; đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới mỗi xã, phường, thị trấn hỗ trợ 01 mô hình điểm thanh niên làm kinh tế; tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của thanh niên để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, việc làm, nghề nghiệp phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thành lập Hợp tác xã thanh niên.

                                                                                                                                               BÍCH ĐÀO – BAN PHONG TRÀO

Trả lời