Vĩnh Thạnh: Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Hoạt động Đội

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện đoàn và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Sáng ngày 17/4/2019, Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 tại trường THCS Huỳnh Thị Đào, Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh, kiểm tra về việc triển khai các chỉ tiêu cơ bản và các bài dân vũ, múa hát tập thể quy định trong chương trình năm học, các kỹ năng của Đội viên, kiểm tra các chuyên hiệu theo quy định.

Qua kiểm tra nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác Đội cho các em trong từng Liên Đội nói riêng và toàn thể các em Đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện nói chung.

Minh Khang

Trả lời