Vĩnh Thạnh phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế năm 2019.

Hoạt động Đoàn Khoa học và Công nghệ Khời nghiệp, lập nghiệp

Năm 2019, xác định phát triển kinh tế, ổn định sản xuất cho thanh niên là việc làm thiết yếu để thanh niên yên tâm bám làng quê, tham gia các hoạt động địa phương hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên:
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ mô hình thí điểm cá chép giòn cho hộ đoàn viên thanh niên tham gia nuôi cá lồng tại hồ Định Bình với phương hướng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nguồn cá với số tiền 30 triệu đồng, đến nay cá phát triển ổn định, khả năng thu hoạch đạt năng suất cao.
Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện tổ chức lớp trồng nấm rơm hanh niên xã Vĩnh Sơn, có 30 thanh niên tham gia. Đến nay, nhiều thanh niên đã áp dụng hiệu quả, cho năng suất tốt.
Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện tổ chức lớp trồng cây bí đỏ cho 30 thanh niên xã Vĩnh Thuận, đã có hơn 20 thanh niên áp dụng vào sản xuất hộ gia đình, cho năng suất cao, cơ hội đầu ra cho bí đỏ là rất lớn đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm cho mỗi gia đình.
Với những mô hình thiết thực tại địa phương nhiều thanh niên đã áp dụng hiệu quả, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho thanh niên tham gia học hỏi. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình làm bánh tráng máy, mô hình làm đồ mỹ nghệ, mô hình nuôi cá tại Thị xã An Nhơn cho 35 thanh niên. Trong thời gian tới sẽ luôn tìm những mô hình hiệu quả phù hợp với đặc thù địa phương để hướng dẫn và chuyển giao cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế ổn định.
Huỳnh Thảo – Huyện đoàn Vĩnh Thạnh

Trả lời