An Nhơn: Tổ chức chương trình “Học làm người có ích” cho thanh thiếu nhi

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 12/01/2023, tại Nhà văn hoá phường Nhơn Thành, Thị đoàn An Nhơn, Hội đồng Đội thị xã phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình “Học làm người có ích” cho hơn 150 em học sinh trường Tiểu học Số 1 và Số 2 phường Nhơn Thành.

Chương trình “Học làm người có ích” là hoạt động thiết thực giáo dục về tư tưởng, đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế cho các em thiếu nhi. Tham gia Chương trình, thông qua các trò chơi các em học sinh được giáo dục, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cơ bản; rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hoá, kỹ năng làm việc nhóm, hình thành thói quen trong học tập, ứng xử với người thân và bạn bè,… Qua đó, giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện bản thân, tự tin và năng động, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thanh Trà

Trả lời