Học tập và vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong lề lối làm việc của cán bộ đoàn

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ trẻ. Đối với cán bộ đoàn, học tập và làm theo phong cách của Người là một trong những nội dung […]

Chi tiết