Đoàn trường THPT Trần Cao Vân mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn

Đoàn trường THPT Trần Cao Vân đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn cho hơn 250 học sinh. Tham dự lớp bồi dưỡng, các thanh niên ưu tú được học 03 bài học: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Một số vấn đề về Đoàn […]

Chi tiết

Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 24/10/2019, Đoàn trường THPT Nguyễn Thái […]

Chi tiết