CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TỪ TRẦN

Hoạt động Đoàn

Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần vào hồi 10 giờ 5 phút, ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Trả lời