Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình “Thanh niên với du lịch làng nghề”

Hoạt động cơ sở

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong Khối tìm hiểu về các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, qua đó, góp phần quảng bá những sản phẩm truyền thống Bình Định đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Ngày 03/11/2018, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình “Thanh niên với du lịch làng nghề” năm 2018.

Chương trình được thực hiện tại 03 làng nghề truyền thống là làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, làng nghề gốm Vân Sơn thuộc thị xã An Nhơn và làng nghề Nón ngựa Phú Gia thuộc xã Cát Tường, huyện Phù Cát.

Thông qua hoạt động, đoàn viên được tìm hiểu lịch sử hình thành và quá trình phát triển của các làng nghề truyền thống. Đồng thời, đoàn viên được tham gia trực tiếp vào quá trình làm ra các sản phẩm truyền thống tại các làng nghề. Qua đó, đoàn viên thấy được sự vất vả của các nghệ nhân, bà con nhân dân trong việc làm ra một sản phẩm truyền thống, từ đó giúp cho đoàn viên ngày càng trân trọng hơn với những giá trị truyền thống của dân tộc.

Cảnh Miên – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời