Đoàn Khối các cơ quan tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Hoạt động cơ sở

Chiều ngày 10/01/2019, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, tham dự có các đồng chí đại biểu: đ/c Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đ/c Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đ/c Đoàn Văn Nhơn – UVBTV Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đoàn Khối và hơn 80 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.
Hội nghị đã nghe Dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của các cấp bộ Đoàn trong Khối, thảo luận dự thảo chương trình công tác năm 2019 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu cơ bản.


Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2018 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của đoàn cấp trên giao. Trong đó, hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, “Tháng Thanh niên”, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hành động vì môi trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai rộng rãi, tính xung kích của đoàn viên, thanh niên được khẳng định trong từng hoạt động của tổ chức Đoàn; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan tiếp tục được chú trọng. Ngoài ra, hoạt động của các cụm thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó góp phần tăng cường thúc đẩy phong trào và hoạt động của các cơ sở đoàn trong Khối.
Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, trong năm 2019, Đoàn Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn, đặc biệt là phong trào Thanh niên tình nguyện, trong đó gắn chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên vào hoạt động tình nguyện, phát huy được thế mạnh của các cơ sở đoàn trong Khối.
Tại Hội nghị, có 7 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Đoàn Khối đã trao Cờ dẫn đầu cho Cụm thi đua số 5, Cờ xuất sắc cho 12 đơn vị, tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 42 cá nhân, trao Cờ và Giấy công nhận đạt “Chi đoàn 3 trách nhiệm” cho 04 đơn vị.
Hoa Mận – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời