Đoàn phường Đập Đá tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ĐVTN năm 2015

Tin tức 2017
Tối ngày 28/12/2015, tại Hội trường UBND phường Đập Đá, Đoàn phường Đập Đá đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 70 ĐVTN năm 2015.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên đã được tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình và tình hình về tai nạn giao thông, trật tự ATGT, tình trạng thanh niên hút các chất kích thích gây nghiện thường gọi là "thuốc cỏ" đang lây lan trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật sâu rộng trong ĐVTN.

Trả lời