Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội II - Hội Sinh Viên Hội Sinh viên
Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 16/10/2018 tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Bình Định đã thảo luận và hiệp thương thống nhất Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn bản dự thảo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh (mở rộng) lần thứ X, khóa I chuẩn bị trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngoài ra, hội nghị còn hiệp thương thống nhất Đề án và danh sách đề cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; hiệp thương thống nhất đề án và danh sách đề cử chức vụ Trưởng ban Kiểm tra và danh sách nhân sự Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chuẩn bị trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chí Công – Ban Thanh niên Trường học Tỉnh đoàn

Trả lời