Hội nghị Hội đồng trẻ em tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2017-2020 lần thứ III

Hoạt động Đội
Quang cảnh tại hội nghị

Sáng ngày 11/01/2019, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hội đồng trẻ em tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020.
Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh; đ/c Lê Thị Điển – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Phó Trưởng ban Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh và các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.


Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018 và dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2019. Các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh cũng đã thảo luận sôi nổi các nội dung liên quan đến các vấn đề như: tăng cường công tác tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền nâng cao kiến thức với việc tổ chức các chương trình; tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tập huấn các kỹ năng liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…


Bên cạnh việc thảo luận các nội dung, Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng trẻ em tỉnh, theo đó, em Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh; bầu em Trần Bảo Hân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020. Hội nghị cũng đã thống nhất vai trò là thành viên danh dự đối với các cựu thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.


Trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục tham gia các chương trình tập huấn, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hiện quyền tham gia và tổ chức các hoạt động lấy ý kiến của trẻ em địa phương; tuyên truyền rộng rãi về tổ chức Hội đồng trẻ em đến với thiếu nhi trong tỉnh.


Trước đó, Ban Tham vấn đã có buổi làm việc với Hội đồng trẻ em tỉnh để định hướng các nội dung trong Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng trẻ em tỉnh.
-Tường Vi- Ban TTNTH-

Trả lời