Huyện đoàn Tây Sơn Tập huấn kỹ năng chuyên môn Đội năm học 2018 – 2019

Hoạt động Đội

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, nhằm bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Tổng Phụ trách Đội trong toàn huyện; BTV Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn Đội năm học 2018 – 2019.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 10 – 11/10/2018 với sự tham gia của 36 đồng chí Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện. Qua đợt tập huấn, các đồng chí Tổng phụ trách Đội đã được tập huấn, triển khai các nội dung: trang bị và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách; Điều lệ Đội sửa đổi; nghi thức, nghi lễ; các kỹ năng chuyên môn các bài hát múa, dân vũ tập thể.
Đây cũng là dịp để đội ngũ Tổng phụ trách Đội có dịp giao lưu học hỏi trau dồi kỹ năng chuyên môn; góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Hoàn Long

Trả lời