Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Hoài Nhơn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2018

Hoạt động cơ sở

Vào ngày 03/10/2018, tại Hội trường UBND xã Hoài Hương, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Hoài Nhơn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2018 với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên chủ chốt của các Cơ sở Đoàn, Hội trong toàn huyện.
Tại lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn về tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay; Những vấn đề cơ bản của Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và những phong trào mới được triển khai; Giới thiệu về một số quy chế, hồ sơ, thủ tục vay vốn, quy định hiện nay,…
Thông qua lớp tập huấn lần này, các đồng chí đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã được bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác tại cơ sở. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động giữa các cơ sở đoàn, phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội; từ đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng và phát triển phong trào Đoàn, Hội tại các địa phương, đơn vị.

Trả lời