Huyện đoàn Tây Sơn phối hợp tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu lớp 5 khối Tiểu học năm 2019

Hoạt động cơ sở

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội viên thiếu nhi trên địa bàn huyện; ngày 23/3/2019; Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu lớp 5 khối Tiểu học năm 2019.
Chương trình Giao lưu gồm ba nội dung năng khiếu (Hội họa, Tiếng Việt, Toán) đã thu hút sự tham gia của 141 đội viên đến từ 22 liên đội Tiểu học trên địa bàn huyện. Đây là dịp để các em đội viên từ các liên đội khác nhau có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về những năng khiếu cá nhân; thúc đẩy sự sáng tạo trong học tập; đồng thời thông qua chương trình, ban tổ chức cũng đã phát hiện những tài năng để tiếp tục bồi dưỡng.
Hoàn Long

Trả lời