Tên / Số / ký hiệu : HD: /TĐTN-TCKT
Về việc / trích yếu

DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ 2023

Ngày ban hành 07/03/2023
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy