Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Ngày ban hành 20/07/2023
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy