Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Biểu mẫu 09/07/2021

Đơn dự tuyển tình nguyện viên 2021

Tải về
PĐK 05/05/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI” NĂM 2019

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Mẫu Báo cáo kết quả Ngày đoàn viên 2019

Tải về
425-CV/TĐTN-PT 18/09/2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về
Phiếu đăng ký 22/05/2018

Phiếu đăng ký Lễ cưới tập thể năm 2018

Tải về
Phiếu đăng ký 21/05/2018

Phiếu đăng ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Tải về
Phiếu đăng ký 14/05/2018

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018

Tải về
Mẫu thống kê 10/08/2017

Mẫu thống kê số liệu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017

Tải về
Mẫu đăng ký công trình thanh niên cấp huyện 09/04/2017

Mẫu đăng ký

Tải về
Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng 2016 11/08/2016

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng 2016

Tải về
Phụ lục 21/12/2015

Phụ lục các mẫu đăng ký

Tải về
Biểu mẫu 25/08/2015

Phụ lục số liệu công tác đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I và năm học 2015 - 2016

Tải về
Biểu mẫu 25/08/2015

Số liệu tổ chức đội đầu năm học 2015 - 2016

Tải về
Biểu mẫu 31/08/2015

Thư đề đạt nguyện vọng học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015

Tải về
Danh sách 31/08/2015

Mẫu danh sách sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015

Tải về
0 27/07/2015

Danh mục triển khai hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

Tải về
0 01/06/2015

Phụ lục kèm theo hường dẫn Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2012 - 2017) công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Tải về