Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
-CTr/UBH (Dự thảo) 11/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Báo cáo 11/01/2021

Báo cáo và chương trình công tác Hội

Tải về
Báo cáo 05/08/2020

Tài liệu Sơ kết công tác Đoàn, Hội năm 2020

Tải về
01-HD/UBH 25/05/2020

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên cấp huyện năm 2020

Tải về
CTHĐ/UBH 25/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
CTr/UBH 20/12/2019

Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 2, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
Thể lệ 09/10/2019

THỂ LỆ Các môn thi đấu ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019

Tải về
Chương trình 09/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019)

Tải về
BC/UBH 14/07/2019

BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tải về
84- BC/UBH 11/07/2019

Tài liệu họp Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
50 KH/UBH 19/09/2018

Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
48 KH/UBH 07/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018)

Tải về
49-KH/UBH 07/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018)

Tải về
KH/UBH 24/07/2018

Tài liệu họp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tải về
07-HD/UBH 23/04/2017

Hướng dẫn Một số nội dung trọng tâm công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017

Tải về
06 HD/UBH 12/04/2017

Hướng dẫn Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
35-QĐ/UBH 10/01/2017

Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen, thưởng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
32- KH/UBH 10/01/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
35-KH/UBH 10/01/2017

Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2017

Tải về
Tài liệu họp Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh 18/12/2016

Tài liệu họp Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2