Lễ phát động triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Bình Định thời kỳ mới và phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

Chào mừng kỷ niêm 92 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 05/3/2023, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Bình Định thời kỳ mới và phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Chương trình diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 01 điểm cầu cấp tỉnh và hơn 30 điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn, các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và các điểm cầu của Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn đã định hướng 04 tiêu chí “Giá trị hình mẫu thanh niên Bình Định” cần được tập trung tuyên truyền trong thời gian tới: Tiêu chí 1 “Sáng tạo không ngừng”, Tiêu chí 2 “Tiên phong hành động”, Tiêu chí 3 “Bản lĩnh vững vàng”, Tiêu chí 4 “Lối sống văn hóa”. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị Đoàn trực thuộc triển khai các nội dung, phương thức tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền trên các fanpage do các cấp Đoàn, Hội quản lý về các tiêu chí giá trị hình mẫu; tuyên truyền các gương đoàn viên, thanh niên điển hình trong triển khai giá trị hình mẫu thanh niên, các gương người tốt, việc tốt, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…. Lồng ghép đăng ký nội dung đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên của đoàn viên, thanh niên.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm định hướng và xây dựng đội ngũ thanh niên Bình Định trở thành lực lượng trẻ có đủ năng lực, phẩm chất cách mạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên.

Qua đó, thực hiện công văn số 271-CV/TWĐTN-BTG ngày 17/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lễ phát động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về việc hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động cuộc thi viết chính luận trong đoàn viên thanh niên, khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi, nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyền Trang

Trả lời