Thị đoàn An Nhơn tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương năm 2018

Khời nghiệp, lập nghiệp
Sáng ngày 25/01/2018, tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn, Thị đoàn An Nhơn phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động sang Nhật Bản cho 120 đối tượng là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn thị xã trong đó có 40 thanh niên xuất ngũ đợt 1 năm 2018 và đại diện thường trực 15 Đoàn cơ sở xã, phường.
Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh đã tư vấn và tuyển chọn thực tập sinh xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản là nhằm tuyên truyền phổ biến chính sách của tỉnh đối với công tác XKLĐ, nhằm giới thiệu cho người lao động biết về thị trường lao động tại Nhật Bản. Từ đó, tạo cơ hội lựa chọn đi lao động tại nước ngoài phù hợp với điều kiện việc làm, thu nhập của bản thân, gia đình nhằm tạo ra nhiều kênh về việc làm, để giải quyết việc làm đối với thanh niên, bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm, hoặc có việc làm bấp bênh, không ổn định. Ngoài ra, các đối tượng thanh niên đã được tư vấn, chia sẻ trực tiếp từ chị Nguyễn Thị Thu Thúy đến từ xã Nhơn Khánh đã tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản trở về địa phương chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi tham gia làm việc tại Nhật Bản.

 

Trả lời