Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2018 và lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên

Hoạt động Đoàn
Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn gợi ý các nội dung thảo luận góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên tại hội nghị

Ngày 28/9/2018, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2018 và lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí Thường trực, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí thường trực, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên đồng thời gợi ý nhiều nội dung cụ thể, phù hợp để các đồng chí đại biểu cùng thảo luận.

Luật thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Luật thanh niên đã từng bước đi vào thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và xã hội. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành Luật, những yêu cầu về phát triển thanh niên đã có những thay đổi dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự bùng nổ của công tin, mạng xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… đã và đang đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005 nhằm phù hợp và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý sôi nổi xung quanh các vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công tác thanh niên như: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đối với thanh niên và công tác thanh niên, cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; các nguồn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên hiện nay.

Các đồng chí tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị là hoạt động thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên và cán bộ chủ chốt các cấp của Đoàn trong việc đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Thanh Vân – Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Trả lời