Tên / Số / ký hiệu : BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Về việc / trích yếu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/ Lê Quốc Phong
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương Đoàn TNCS HCM
Tải về máy