Tỉnh đoàn Bình Định số hóa địa chỉ đỏ tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Ngô Mây

        Nhằm giới thiệu quảng bá du lịch, điểm di tích lịch sử con người Bình Định góp phần ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện sự tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Bình Định trong chuyển đổi số; sáng ngày 5/6/2023 trong khuôn khổ các hoạt động của Đại […]

Chi tiết