Đường Hồ Chí Minh trên biển – Kỳ tích lịch sử và biểu tượng sáng ngời của ý chí và khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TCCS – Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến vận tải chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sáu mươi năm đã trôi qua (1961 – 2021), nhưng những kỳ tích năm xưa về tuyến đường huyền thoại trên biển […]

Chi tiết

Bảo vệ nội dung đặc biệt quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Nguyễn Ái Quốc là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cùng với việc truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân quốc tế và phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin […]

Chi tiết

Tuy Phước: Triển khai học tập 04 bài học lý luận Chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 18/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại hội nghị, đồng chí Man Sơn Anh – Ủy viên Ban Thường […]

Chi tiết

Quy Nhơn: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021. Nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ, toàn diện về Internet, chiều ngày 15/10/2021, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Quy Nhơn đã tổ chức sinh hoạt quý III […]

Chi tiết

An Lão: Sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện năm 2021

Sáng ngày 06/10/2021, tại Hội trường Cơ quan Huyện đoàn, CLB Lý luận trẻ huyện An Lão đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021); một số nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí […]

Chi tiết

Đoàn xã An Vinh: Triển khai học tập 04 bài học lý luận Chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ngày 05/10/2021, Đoàn xã An Vinh tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho cán bộ Đoàn, ĐVTN. Đây là lớp học nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ quý III năm 2021

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bình Định tổ chức sinh hoạt định kỳ quý III, năm 2021. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Hiệp […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi”

Nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản biện trên không gian mạng, sáng ngày 30/9/2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phòng, chống văn hóa phẩm độc […]

Chi tiết