Bình Định có anh Tổng phụ trách Đội nhận giải thưởng “Cánh Én Hồng” năm 2023

Chương trình trao Giải thưởng “Cánh én hồng”, tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2023; Kỷ niệm 10 năm Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc. Trong 02 ngày 24 và 25/11/2023, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ […]

Chi tiết