Gương, mô hình tiêu biểu

“Điểm sáng” nuôi heo đất giúp bạn nghèo

Phong trào Nuôi heo đất giúp bạn nghèo không mới, nhưng đối với môi trường sư phạm, mô hình này mang ý nghĩa rất lớn. Ðặc biệt, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn), phong trào này không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh mà còn được sự đồng tình hưởng […]

Văn bản ban hành

Truyền hình Thanh Niên

Liên kết website